KULUTTAJA-ASIAKKAAN REKISTERISELOSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY HOTELLI LASARETISSA

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivämäärä 28.11.2016

1 .Rekisterinpitäjä
Nimi: Hotelli Lasaretti
Yhteystiedot: TaitoReitti Oy/Hotelli Lasaretti, Kasarmintie 13b, 90130 Oulu

2. Yhteyshenkilö
Toimitusjohtaja Anna Paakkari
Yhteystiedot: TaitoReitti Oy/Hotelli Lasaretti, Kasarmintie 13b, 90130 Oulu

3. Rekisterin nimi
TaitoReitti Oy:n/Hotelli Lasaretin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:
– asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
– varausten hoitaminen
– maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
– rekisterinpitäjän tavaroiden ja palvelujen markkinointi
– rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen
– asiakkaiden ruokailuun liittyvien pöytävarausten tekeminen ja kokoustilojen varaaminen
– asiakkaiden kiinnostustietojen sekä majoittautumiseen ja ruokailuun liittyvien valintojen ja toiveiden seuraaminen, analysointi ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1, 2, 5 ja 6 kohtaan.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:
– asiakastiedot: nimi, syntymäaika, asiakasnumero, yhteystiedot (esim. puhelimen ja matkapuhelimen numero sekä sähköpostiosoite ja muu sähköinen osoitetieto) yhteydenottoa varten, arvo tai ammatti, kielikoodi, sukupuoli, kansalaisuus, asiakkaan kanssa yöpyneiden aikuisten ja lasten lukumäärä sekä laskutusyhteystiedot
– asiakaspalautetiedot: asiakkaiden tyytyväisyystiedot, kommentit rekisterinpitäjän palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot
– varaustiedot (esim. tiedot aiemmin tehdyistä varauksista ja tulevista varauksista)
– palvelujen käyttöön liittyvät tiedot: esim. palvelujen käyttö-, osto- ja peruutustiedot ja tieto, mistä hotellista tai ravintolasta asiakas on ostanut palvelun
– asiakkaan toiveisiin ja valintoihin liittyvät tiedot: esim. huoneen tai pöydän savuttomuus, huoneen tasotiedot ja tiedot hänen haluamistaan palveluista
– asiakkaan maksutapa- ja maksukäyttäytymistiedot (mukaan lukien maksuviivetiedot) sekä laskutustiedot
– lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot
– muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot (esim. tiedot asiakkaan ilmoittamista liikuntarajoituksista, vammoista ja sairauksista, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi)

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohta) ja hänen haluamiinsa palveluiden varauksiin ja ostoihin liittyvistä tapahtumista (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 2 ja 5 kohdat). Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
A) Manuaalinen aineisto
Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Hotelli Lasaretin toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu
B) Sähköisiin tietojärjestelmiin talletetut tiedot
Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Hotelli Lasaretin palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tiedot sijaitsevat suljetussa verkossa, joka on suojattu teknisesti palomuurilla.

HENKILÖTIETOLAIN 24 §:N MUKAINEN INFORMAATIO ASIAKKAILLE

Rekisteriseloste

Hotelli Lasaretin asiakasrekisteriä käsittelevä rekisteriseloste on nähtävänä ja saatavilla Hotelli Lasaretissa, osoitteessa Kasarmintie 13b, 90130 Oulu sekä Hotelli Lasaretin kotisivuilla osoitteessa http://lasaretti.com/lasaretti/rekisteriseloste/

Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kun asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö TaitoReitti Oy:lle yllä mainitulla osoitteella. Asiakas voi myös käydä Hotelli Lasaretissa henkilöllisyyden todistava asiakirja mukanaan. Tarkastuspyynnössä asiakkaan tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa. Hotelli Lasaretti toimittaa kirjallisen vastauksensa asiakkaalle 30 päivän kuluessa siitä, kun asiakas on käynyt henkilökohtaisesti Hotelli Lasaretissa tai kun asiakkaan kirjallinen tarkastuspyyntö on saapunut TaitoReitti Oy:lle.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää TaitoReitti Oy:lle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Asiakas voi tehdä kiellon ilmoittamalla siitä kirjallisesti TaitoReitti Oy:lle, Kasarmintie 13b, 90130 Oulu tai soittamalla numeroon 020 757 4700.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY HOTELLI LASARETISSA

Tiedonkeruu

Henkilötietoja kerätään henkilötietolakia noudattaen asiakkaan tehdessä huone-, pöytä- tai kokouspalveluvarauksia puhelimella, sähköpostilla tai www-sivujen kautta.

Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Asiakkaanamme olet oikeutettu tarkastamaan sinua koskevat asiakasrekisterissämme olevat tiedot. Kun haluat käyttää tarkastusoikeuttasi, lähetä allekirjoittamasi tarkastuspyyntö osoitteeseen TaitoReitti Oy/Hotelli Lasaretti, Kasarmintie 13b, 90130 Oulu.

Mikäli tiedoissasi on virheitä, voit esittää pyynnön virheen korjaamiseksi.

Tiedon säilytys

Tietoja säilytetään TaitoReitti Oy:n/Hotelli Lasaretin suojatussa tietoverkossa, joka on palomuurein eristetty julkisesta verkosta.